Wygrany Erasmus+ 2020

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w dniu 26 czerwca 2020 ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w akcji 1. – Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. W tym też dniu otrzymaliśmy wiadomość, że nasze Technikum ZDZ im. T. Kościuszki jako jedyne w powiecie ostrowieckim otrzymało dofinansowanie na realizację zagranicznych staży zawodowych dla naszych uczniów i nauczycieli.

Projekt pn.”Mobilność – staże – doświadczenie inwestycją w przyszłość” współfinansowany jest w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Na realizację staży zawodowych otrzymaliśmy kwotę  111 tys 138 euro.
Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik informatyk i technik usług fryzjerskich a także do nauczycieli przedmiotów zawodowych  z zakresu logistyki i informatyki, którzy przystępując do projektu zrealizują obowiązkowe szkolenie stażowe wynikające z Karty Nauczyciela, a także zapoznają się z nowoczesnymi technologiami oraz rozwiązaniami branżowymi stosowanymi w przedsiębiorstwach zagranicznych na rynku logistycznym i informatycznym.

Staże dla uczniów i nauczycieli odbywać się będą w renomowanych przedsiębiorstwach logistycznych, informatyczno-komputerowych i nowoczesnych zakładach fryzjerskich na terenie Włoch i Hiszpanii. Udział w projekcie przygotuje uczestników do ciągle zmieniającego się rynku pracy, zapewni im praktyczne przygotowanie do zawodu, przygotuje do wyzwań, które stawia przed nimi nowoczesna gospodarka oraz uświadomi jak ważne jest uczenie się przez całe życie.

Celem naszego projektu jest podniesienie efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego tak, by odpowiadało na potrzeby zmieniającego się rynku pracy i wyzwania nowoczesnej gospodarki. Jego realizacja jest ukierunkowana na poprawę kompetencji zawodowych nauczycieli oraz umiejętności zawodowych, językowych i społecznych uczniów. Uczestnicy stażu będą mieli okazję poszerzyć wiedzę teoretyczną, wykorzystać ją w praktyce jak również porównać zdobytą wiedzę ze standardami zagranicznych firm i instytucji.

Pobyt za granicą będzie poprzedzony  starannymi przygotowaniami w kraju. Obejmować ono będzie m.in.: naukę  języka angielskiego, włoskiego i hiszpańskiego, szkolenie kulturowe oraz przygotowanie pedagogiczne. W ramach projektu stażyści mają zapewnione: przeloty, zakwaterowanie, kursy językowe oraz stypendium na wyżywienie. Wyjazd uczestników za granicę, to nie tylko nauka. Programy pobytu obejmują poznanie atrakcji turystycznych, kultury
i zwyczajów mieszkańców Włoch i Hiszpanii.

Uczniowie naszego Technikum nie pierwszy raz będą mieli okazję uczyć się swojego zawodu na zagranicznych praktykach zawodowych finansowanych ze środków unijnych. Obecnie w szkole trwa realizacja drugiego projektu pn. „Włosko – hiszpańskie staże zawodowe w Niepublicznym Technikum w Ostrowcu Św. w ramach którego dwa wyjazdy na 2 tygodniowe staże zawodowe miały odbyć się  w minionym roku szkolnym jednak z powodu epidemii Covid-19 zostały one przełożone i ostatecznie odbędą się w marcu 2021r. 

Podsumowując: w perspektywie najbliższych dwóch lat do realizacji mamy łącznie 5 wyjazdów dla uczniów na zagraniczne staże zawodowe oraz 1 wyjazd na szkolenie dla nauczycieli.  Dobra wiadomość dla wszystkich uczniów Niepublicznego Technikum im. T. Kościuszki jest taka, że nie zależnie do tego ile razy byli już uczestnikami podobnych mobilności, będą mogli przystąpić do projektu Erasmus+2020 po raz kolejny.

Jeśli marzą Wam się zagraniczne podróże, chcecie nauczyć się zawodu i zwiedzić ciekawe miejsca, wstąpcie w szeregi Niepublicznego Technikum ZDZ im. T. Kościuszki w Ostrowcu Św. Rekrutacja wciąż trwa.
ZAPISZ SIĘ ONLINE - patrz w prawy górny róg ekranu

 

Praktyki zagraniczne w roku szkolnym 2019/2020

W połowie czerwca grupa 16 uczniów z Technikum im. T. Kościuszki ZDZ W Ostrowcu Św.  wróciła ze stażu zagranicznego, który odbył się we Włoszech w nadmorskim kurorcie Rimini. Wyjazd trwał
4 tygodnie i odbył się w ramach projektu „Praktyki bez granic dla logistyków’’. Na bezpłatnych stażach młodzież zdobyła cenne doświadczenie w zawodzie technik logistyk. Pobyt we Włoszech poprzedziły staranne przygotowania w kraju. Obejmowały one m.in.: naukę  języka włoskiego, szkolenie kulturowe, na którym uczniowie poznali zwyczaje, tradycje i kulturę życia codziennego Włochów, a także przygotowanie pedagogiczne. Najważniejszym zadaniem stażystów podczas pobytu we Włoszech była praca związana z zawodem. Pod troskliwą opieką pracodawców, firmy pośredniczącej Sistema Turismo oraz opiekunów ze szkoły uczniowie nabywali umiejętności i kompetencje zawodowe w wybranych przedsiębiorstwach zagranicznych. Uczestnicy projektu poznali innowacyjne metody w kształceniu zawodowym, zapoznali się z możliwościami wykorzystania nowoczesnych narzędzi, poznali podstawy języka włoskiego oraz udoskonalili swój język angielski branżowy – dodaje dyrektor Technikum Pani Izabela Pustuła. Opiekunowie ze szkoły zadbali o pożyteczne i atrakcyjne wypełnienie czasu wolnego. Uczniowie zwiedzili Rimini, Wenecję, San Marino, Italię w Miniaturze oraz Bolonię, poznali ich walory turystyczne oraz historię. W czasie wolnym korzystając ze słonecznej pogody opalali się i wypoczywali na plaży. Udział w stażach był dla uczniów bezpłatny. Na realizację Projektu szkoła otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 469 244,85zł z Programu PO WER. W nadchodzącym roku szkolnym odbędą się 2 kolejne wyjazdy na praktyki zagraniczne. Już w marcu 2020r. uczniowie naszego Technikum odwiedzą Hiszpanię a w czerwcu nasza młodzież ponownie wyjedzie do słonecznej Italii.

 

 

Praktyki bez granic dla logistyków

Od 30.12.2017 realizujemy Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, NR UMOWY POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037783. Na realizację projektu "Praktyki bez granic dla logistyków" uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 460 244 , 85 zł. Projekt trwa 24 m-ce i zakończy się 30.12.2020r.

 

 

Projekt PO WER, współfinansowany z EFS

Od 01.09.2016 realizujemy Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego POWER 2014-2020 współfinansowany z EFS, nr umowy POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025719. Na realizację projektu "Drogra kształcenia europejskiego w NIepublicznym Technikum w Ostrowcu Św. uzyskaliśmy dofinansowanie na dwa staże (Hiszpania - maj/czerwiec 2017, Włochy - listopad/grudzień 2017) w łącznęj kwocie 360 322,49zł. Projekt trwa 22 m-ce i zakończy się 30.06.2018r.

 

 

Praktyki zagraniczne ERASMUS+ w klasach mundurowych Technikum ZDZ

 

 

 

ERASMUS+

Projekt realizowany w Niepublicznym Technikum ...

Czytaj więcej...

bann opw