Praktyki bez granic dla logistyków

Od 30.12.2017 realizujemy Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, NR UMOWY POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037783. Na realizację projektu "Praktyki bez granic dla logistyków" uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 460 244 , 85 zł. Projekt trwa 24 m-ce i zakończy się 30.12.2020r.

 

 

Projekt PO WER, współfinansowany z EFS

Od 01.09.2016 realizujemy Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego POWER 2014-2020 współfinansowany z EFS, nr umowy POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025719. Na realizację projektu "Drogra kształcenia europejskiego w NIepublicznym Technikum w Ostrowcu Św. uzyskaliśmy dofinansowanie na dwa staże (Hiszpania - maj/czerwiec 2017, Włochy - listopad/grudzień 2017) w łącznęj kwocie 360 322,49zł. Projekt trwa 22 m-ce i zakończy się 30.06.2018r.

 

 

Praktyki zagraniczne ERASMUS+ w klasach mundurowych Technikum ZDZ

 

 

 

ERASMUS+

Projekt realizowany w Niepublicznym Technikum ...

Czytaj więcej...

Wspomnienia z Berlina

 

Na początku marca 2015 r. grupa 16 uczniów z klas mundurowych Technikum ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim z kierunków technik informatyk i technik logistyk wyjechała do Berlina by doskonalić ...

Czytaj więcej...

Praktyki zagraniczne w Niemczech

erasmus

 

Już 1 marca 2015r. 16 uczniów z Niepublicznego Technikum w Ostrowcu Św. wyjedzie na bezpłatne praktyki zagraniczne finansowane z funduszy UE w ramach Programu Erasmus+. Staże zawodowe praktykanci odbędą w renomowanych niemieckich firmach na terenie Berlina. Uczniowie odbędą praktyki w zawodach: technik informatyk oraz technik logistyk. Staż trwa 4 tygodnie.  Naszym partnerem zagranicznym jest firma BerlinK. Celem praktyk zawodowych jest nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy zawodowej, zweryfikowanie ich wiedzy wyniesionej ze szkoły oraz przygotowanie ich do zatrudnienia na rynku pracy. Dzięki uczestnictwie w Projekcie uczniowie podszlifują języki obce, zdobędą doświadczenie zawodowe oraz zwiedzą kraj naszego sąsiada.