W Szkołach ZDZ ruszyły egzaminy w sesji styczeń-luty


Uczniowie i słuchacze Szkół ZDZ przystąpili do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik logistyk, technik usług fryzjerskich i technik informatyk, natomiast słuchacze z Medycznej Szkoły Policealnej w zawodzie terapeuta zajęciowy. Egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez ucznia, słuchacza, wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie. Zdający przystępują do egzaminów w części pisemnej i części praktycznej.
Dla młodych ludzi to ważny sprawdzian wiadomości teoretycznych oraz umiejętności praktycznych. Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie z części pisemnej trzeba uzyskać 50 % punktów, a w praktycznej co najmniej 75% punktów. Trzeba zatem wykazać się konkretną wiedzą i umiejętnościami. Mimo stresu, jaki zazwyczaj towarzyszy egzaminom, atmosfera była przyjazna i miła. Dla nie których był to prosty test, a dla pozostałych dość trudny, zdania były podzielone. Wszystko okaże się wkrótce.
Mimo to, wierzymy, że dla większości z nich praca i wysiłek, który włożyli w przygotowanie się do tych egzaminów, pomimo ciężkiej i nietypowej sytuacji, zwieńczony będzie sukcesem w postaci zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
W kolejnych dniach czekają informatycy.
Życzymy wszystkim powodzenia i trzymamy kciuki!
G.M

 

Przedstawienie Świąteczne

Przed Świętami Bożego Narodzenia utalentowani członkowie Szkolnego Koła Teatralnego pod opieką pana Michała Barańskiego i pani Katarzyny Ślusarz przygotowali świąteczny spektakl teatralny w oparciu o książkę Charlesa Dickensa "Opowieść wigilijna". Przedstawienie miało za zadanie zachęcić uczniów naszej szkoły do sięgnięcia po książkę.
Spektakl przyświecał działaniom w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Cieszymy się, że zebrał pochlebne komentarze. Zapraszamy na kolejne przedstawienia. 🎄
 

 

Konferencja podsumowująca projekt Erasmus+

W Niepublicznym Technikum im. T. Kościuszki w Ostrowcu Św. w dniu 14.12.2022 odbyła się konferencja podsumowująca Projekt „Mobilność – staże – doświadczenie inwestycją w przyszłość”. Projekt realizowany był w szkole od XII 2020 r. do XII 2022r. W ramach projektu 42 uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk, technik informatyk oraz technik usług fryzjerskich zrealizowało 4 tygodniowe staże zawodowe na terenie Włoch i Hiszpanii. Po raz pierwszy w projekcie uczestniczyli również nauczyciele zawodu z zakresu logistyki. Na realizację projektu szkoła otrzymała dofinansowanie z Programu Unii Europejskiej Erasmus+ w kwocie 111 138 tys. euro.

Konferencja była okazją do podsumowania działań prowadzonych w Technikumim. T. Kościuszki w Ostrowcu Św. w ramach projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej Programu Erasmus+. W imieniu gospodarza Pani Izabeli Pustuła – Dyrektora Technikum im. T. Kościuszki w Ostrowcu Św. głos zabrała Pani Małgorzata Bidzińska – Wicedyrektor Szkoły, która przedstawiła strukturę Stowarzyszenia ZDZ oraz aktualną ofertę kierunków kształcenia a także powitała przybyłych gości. W kolejnej części konferencji Pani Barbara Figura – koordynator projektów unijnych w szkole, przedstawiła historię Erasmusa koncentrując się na ostatnich 10 latach działalności Technikum w aspekcie międzynarodowym. Szkoła posiada ogromne doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych, które zostało wypracowane w prawie 20 letniej historii realizacji projektów finansowanych w ramach programów Unii Europejskiej.

Podczas konferencji zgromadzeni goście mieli okazję poznać zagranicznych partnerów szkoły, bez których nie udałoby się zrealizować staży na tak wysokim poziomie. Gościem specjalnym był Pan Mario Pappano – założyciel firmy szkoleniowej Airimini z Włoch, z którym szkoła współpracuje od 2 lat. Podczas konferencji nastąpiło podpisanie porozumienia o dalszej współpracy pomiędzy Technikum w Ostrowcu a firmą Airimini, które zapewnia organizację staży zagranicznych  dla uczniów Technikum oraz jobshadowingu dla nauczycieli wybranego zawodu, a także poszerzenie współpracy ze szkołami na terenie Rimini w celu możliwości przeprowadzenia projektów w ramach akcji
1 Mobilność edukacyjna Programu Erasmus+.

Zorganizowana konferencja umożliwiła także uczestnikom staży zaprezentować  umiejętności, które zostały nabyte przez nich podczas pobytu za granicą. Dominik Lach przedstawił utwór Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy się nie zdarza” w języku angielskim i tym samym udowodnił, że staż we Włoszech przyczynił się poprawy kompetencji językowych uczniów. Po raz pierwszy w projekcie uczestnikami byli uczniowie kształcący się w zawodzie technik usług fryzjerskich. Uczennice przedstawiły swoje umiejętności zawodowe w postaci wykonanych przez nie fryzur w stylu wieczorowym, romantycznym i rockowym. Dziewczyny wykonały upięcia pod opieką Pani Pauliny Brodnickiej - nauczyciela przedmiotów z zakresu fryzjerstwa.

Niewątpliwą atrakcją spotkania był także występ Patrycji Jasiak - uczestniczki 4 tygodniowego stażu we Włoszech, która wykonała na skrzypcach dwa wybrane przez siebie utwory.

Ważnym punktem konferencji było rozdanie uczestnikom stażów certyfikatów i dokumentów Europass Mobilność, które stanowią potwierdzenie nabytych umiejętności.

Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji:

Panu Janowi Malinowskiemu – Naczelnikowi Wydziału Edukacji w Ostrowcu Św.

Panu Mariuszowi Łacie - Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

Pani Małgorzacie Skrzypczak - Kierownikowi Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach, Oddział w Ostrowcu Św.

Pani Małgorzacie Stafijowskiej - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowcu Św.

Dziękujemy za obecność również przedstawicielom pracodawców z lokalnego rynku pracy:

Panu Damianowi Artykiewiczowi - który reprezentował Pana Arkadiusza Wronę z przedsiębiorstwa Profarb w Ostrowcu Św., Pani Danucie Doch z Firmy Handlowo - Usługowej Dolex w Ostrowcu Św., Pana Hubertowi Januszewskiemu - Dyrektorowi Oddziału Remondis w Ostrowcu Św., Panu Sebastianowi Pudło z przedsiębiorstwa „Nowe Technologie” w Ostrowcu Św. Pani Annie Mroczek z redakcji Gazety Ostrowieckiej, pracownikom ZDZ ze Starachowic i Radomia oraz loklanym mediom.

Mamy nadzieję, że zorganizowana konferencja była okazją do inspirującej wymiany myśli, informacji i doświadczeń związanych z możliwościami pozyskiwania funduszy unijnych przeznaczonych na edukację.

 

 

Życzenia świąteczne- Magia Świąt w Szkołach ZDZ


Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,
jest taka moc, co smutek w radość przemienia,
jest taka siła, co spełnia marzenia…
To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia.
W Bożego Narodzenia Czas,
niech miłość będzie w nas,
niech pokój wokół panuje,
a dobro nad złem króluje!


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam
pięknych chwil w świetle choinki,
radosnych momentów w gronie najbliższych,
dystansu do świata w tym szczególnym czasie
i worka wspomnień, które pozostaną z Wami na kolejne lata.
Wesołych świąt!
Szczęśliwego Nowego Roku !


Życzy: Dyrekcja, pracownicy i grono pedagogiczne

Projekt kurs przetrwania ,,Kościuszkowcy” zrealizowali i zakończyli


Kościuszkowcy z Niepublicznego Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Św., zrealizowali zadanie publiczne pt.,,Kurs przetrwania dla klas wojskowych Szkół ZDZ”, dofinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W kursie uczestniczyło 20 uczniów klas II,III, IV i I OPW mundurowych.
Projekt miał charakter edukacyjny i obejmował szereg zadań m.in. rozwój i podniesienie poziomu wyszkolenia proobronnego, tworzenia warunków umożliwiających edukację tak przydatnej w służbie wojskowej. Udział uczniów w projekcie był idealnym początkiem do zdobywania i szlifowania swoich umiejętności, pogłębiania wiedzy o funkcjonowaniu służb mundurowych, rozwijania i realizowania własnych pasji.
Cele, które postawione były przed uczniami zostały zrealizowane, kurs przetrwania zorganizowany w formie survivalu, jak przetrwać w trudnych warunkach na terenie miejscowości Piekło okazał się strzałem w dziesiątkę.
Zakończyły się również zajęcia z instruktorem z samoobrony, taktyka i technika interwencji na których dziewczyny na równo z chłopakami świetnie dawały radę. Warsztaty z pierwszej pomocy, były ważnym zadaniem w tym projekcie, choć wszyscy znają podstawy, to strach i stres często ich blokuje. Każdy z uczniów miał okazję wypróbować i przypomnieć sobie jak należy to robić. Zrozumieli, że najważniejszym jest próbować a nie stać i przyglądać się biernie, gdzie liczą się sekundy.
Zadanie zostało zrealizowane. Podczas trwania projektu uczniowie poznali się lepiej, był to czas na zintegrowanie się, mogli pomagać sobie w trudnych sytuacjach i nauczyli się pracy w grupie, odpowiedzialności, pracowitości, a przede wszystkim stawiali czoła nowym wyzwaniom.

Grażyna Marchwiany

 

Podkategorie

bann opw