INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO TECHNIKUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ I-GO STOPNIA

Przy zapisach do naszych szkół obowiązuje zasada powszechnej dostępności.

Zasady rekrutacji
na rok szkolny 2022/20231. Kandydat składa podanie w formie papierowej w sekretariacie szkoły lub poprzez "ZAPISY ONLINE" (patrz prawy górny róg strony) lub przesyła zdjęcie wypełnionego podania przez fb - podanie do pobrania ze strony internetowej szkoły
2. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć do sekretariatu szkoły oryginały dokumentów:
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
karta zdrowia ucznia;
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia się w określonym zawodzie;
zdjęcia – 2 szt.

 

INFORMACJA DLA OSÓB DOROSŁYCH
DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO SZKÓŁ POLICEALNYCH 


1. Kandydat składa podanie w formie papierowej w sekretariacie lub poprzez "ZAPISY ONLINE" (patrz prawy górny róg strony) lub przesyła zdjęcie wypełnionego podania przez fb - podanie do pobrania ze strony internetowej szkoły
2. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć do sekretariatu szkoły oryginały dokumentów:
świadectwo ukończenia szkoły;
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia się w określonym zawodzie;
zdjęcia – 2 szt.

bann opw