INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS POGIMNAZJALNYCH
DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO TECHNIKUM

Przy zapisach do naszych szkół obowiązuje zasada powszechnej dostępności.

Zasady rekrutacji
na rok szkolny 2018/20191. Kandydat składa podanie w formie papierowej w sekretariacie lub poprzez "ZAPISY ONLINE" (patrz prawy górny róg strony)
2. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć do sekretariatu szkoły oryginały dokumentów:
świadectwo ukończenia szkoły;
zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
karta zdrowia ucznia;
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia się w określonym zawodzie;
zdjęcia – 2 szt.

 

INFORMACJA DLA OSÓB DOROSŁYCH
DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO SZKÓŁ POLICEALNYCH 


1. Kandydat składa podanie w formie papierowej w sekretariacie lub poprzez "ZAPISY ONLINE" (patrz prawy górny róg strony).
2. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć do sekretariatu szkoły oryginały dokumentów:
świadectwo ukończenia szkoły;
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia się w określonym zawodzie;
zdjęcia – 2 szt.