INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO TECHNIKUM

Przy zapisach do naszych szkół obowiązuje zasada powszechnej dostępności.

Zasady rekrutacji
na rok szkolny 2021/20221. Kandydat składa podanie w formie papierowej w sekretariacie, poprzez "ZAPISY ONLINE" (patrz prawy górny róg strony) lub przesyła zdjęcie wypełnionego podania przez fb - podanie do pobrania ze strony internetowej szkoły
2. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć do sekretariatu szkoły oryginały dokumentów:
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
karta zdrowia ucznia;
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia się w określonym zawodzie;
zdjęcia – 2 szt.

 

INFORMACJA DLA OSÓB DOROSŁYCH
DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO SZKÓŁ POLICEALNYCH 


1. Kandydat składa podanie w formie papierowej w sekretariacie,  poprzez "ZAPISY ONLINE" (patrz prawy górny róg strony) lub przesyła zdjęcie wypełnionego podania przez fb - podanie do pobrania ze strony internetowej szkoły
2. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć do sekretariatu szkoły oryginały dokumentów:
świadectwo ukończenia szkoły;
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia się w określonym zawodzie;
zdjęcia – 2 szt.

bann opw