Zapraszamy absolwentów gimnazjów do szkół ponadgimnazjalnych ZDZ dla młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim. W roku szkolnym 2018/2019 prowadzimy rekrutację do 4-letniego Technikum i 3- letniej Szkoły Branżowej I Stopnia, które kształcą w następujących zawodach:

TECHNIKUM (4-letnie, dzienne, po gimnazjum)

Kliknij w wybrany kierunek i dowiedz się więcej

 

SZKOŁA BRANŻOWA I-GO STOPNIA: – 3 letnia po gimnazjum 

 

Dla osób dorosłych w roku szkolnym 2018/2019 prowadzimy rekrutację do Szkół Policealnych (przy zapisie wymagane wykształcenie średnie), które kształcą w następujących zawodach:

SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA

ZASADY REKRUTACJI

Kandydaci do szkół dla młodzieży (Szkoła Branżowa I Stopnia, Technikum) składają w sekretariacie szkoły:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o egzaminie gimnazjalnym
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie 
 • 3 fotografie
 • wpisowe (jeżeli jest wymagane w danej szkole)
 • podanie o przyjęcie do szkoły dla młodzieży

Podanie o przyjęcie do Szkół dla Młodzieży

Kandydaci do szkół dla dorosłych (Szkoła Policealna Medyczna i Szkoła Policealna) składają w sekretariacie szkoły:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia się w określonym zawodzie;
 • zdjęcia – 2 szt.
 • wpisowe (jeżeli jest wymagane w danej szkole)
 • podanie o przyjęcie do szkoły dla dorosłych

Podanie o przyjecie do Szkół dla Dorosłych