Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do Technikum im. T. Kościuszki dla młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim. W roku szkolnym 2021/2022 prowadzimy rekrutację do 5-letniego Technikum  w niżej wymienionych zawodach;

TECHNIKUM (5-letnie, dzienne, po szkole podstawowej)

Kliknij w wybrany kierunek i dowiedz się więcej

 Dla osób dorosłych w roku szkolnym 2020/2021 prowadzimy rekrutację do Szkół Policealnych (przy zapisie wymagane wykształcenie średnie), które kształcą w następujących zawodach:

SZKOŁA POLICEALNA

 SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA

ZASADY REKRUTACJI

Kandydaci do szkół dla młodzieży (Szkoła Branżowa I Stopnia, Technikum) składają w sekretariacie szkoły:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o egzaminie gimnazjalnym
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie 
 • 3 fotografie
 • wpisowe (jeżeli jest wymagane w danej szkole)
 • podanie o przyjęcie do szkoły dla młodzieży

Podanie o przyjęcie do Szkół dla Młodzieży

Kandydaci do szkół dla dorosłych (Szkoła Policealna Medyczna i Szkoła Policealna) składają w sekretariacie szkoły:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia się w określonym zawodzie;
 • zdjęcia – 2 szt.
 • wpisowe (jeżeli jest wymagane w danej szkole)
 • podanie o przyjęcie do szkoły dla dorosłych

Podanie o przyjecie do Szkół dla Dorosłych

 

 

 

bann opw