Kierownictwo Szkoły ZDZ w Ostrowcu Św.

 • Dyrektor szkoły Pustuła Izabela
 • W-ce dyrektor szkoły Bidzińska Małgorzata

                                                                                                                                         Obsługa administracyjna 

    Marchwiany Grażyna
    Zając Barbara
 

 

 Wychowawcy klas w roku szkolnym 2020/2021

 • Klasa Ia - technik logistyk - innowacja wojskowa - wychowawca mgr Małgorzata Bidzińska (historia)
 • Klasa Ib - technik informatyk/technik usług fryzjerskich - innowacja wojskowa/fryzjerska - wychowawca mgr Anna Komisarczyk (geografia)
 • Klasa 1c - technik logistyk - innowacja wojskowa - mgr Rafał Lenart (przedmioty zawodowe z zakresu logistyki)
 • Klasa IIa -technik logistyk - innowacja wojskowa - wychowawca mgr Małgorzata Bidzińska (historia)
 • Klasa IIb - technik informatyk, technik usług fryzjerskich - innowacja wojskowa/fryzjerska - wychowawca mgr Katarzyna Ślusarz (język polski)
 • Klasa IIc - technik logistyk - innowacja wojskowa - wychowawca mgr Kinga Ostatek (przedmioty zawodowe z zakresu logistyki)
 • Klasa IId - technik informatyk/technik usług fryzjerskich - innowacja wojskowa/fryzjerska - wychowawca mgr Barbara Figura (język niemiecki)
 • Klasa IIIa -technik logistyk - innowacja wojskowa -wychowawca mgr Barbara Figura (język niemiecki)
 • Klasa IIIb - technik logistyk, technik informatyk - innowacja wojskowa - wychowawca mgr Kinga Ostatek (przedmioty zawodowe z zakresu logistyki)
 • Klasa IV - technik logistyk/technik informatyk - innowacja wojskowa/policyjna - wychowawca mgr Barbara Figura (język niemiecki)

 

Nauczyciele uczący w Szkole ZDZ w Ostrowcu Św.

Przedmioty ogólnokształcące
  • Język polski
   mgr Katarzyna Ślusarz
  • mgr Renata Kowalska
  • Język angielski  
   mgr Kądziela Magdalena
   mgr Podpora Anna
   mgr Jaskuła-Przygoda Dorota
   mgr Irena Stępniak
  • Język niemiecki
   mgr Figura Barbara
   mgr Zalewska Halina
  • Matematyka
   mgr Konstantynowicz Adam
  • mgr Prawdzik Lidia
  • Biologia
   mgr Czarnecka Edyta

  • Geografia
   mgr Anna Komisarczyk
  • Chemia
   mgr Ochocka-Bednarska Agnieszka
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
   mgr Moskwa Jacek
  • Historia, wiedza o społeczeństwie
   mgr Bidzińska Małgorzata
   mgr Wawrzkiewicz Małgorzata
  • Wychowanie fizyczne
   mgr Agnieszka Pietrzykowska
   mgr Tomasz Dymanowski
  • Fizyka
   mgr Jankowski Jacek
  • BFP
   mgr Kaniewska Magdalena
  • Podstawy przedsiębiorczości
   mgr Marek Czerwonka
  • Przedmioty zawodowe z zakresu informatyki
   mgr Granat Dariusz
   mgr Nowak Tomasz
   mgr Pękalski Marek
   mgr Marcin Miszczak
   mgr Lidia Prawdzik
  • Przedmioty z zakresu logistyki
   mgr Sala - Gaweł Joanna
   mgr Ostatek Kinga
   mgr Lenart Rafał
  • Przedmioty zawodowe
   mgr Lidwa Beata
   mgr Przednowek Katarzyna
   mgr Sosnowska Zofia
  • Wychowanie do życia w rodzinie
   mgr Matyjasek Małgorzata
  • Religia
   mgr Kolasa Bożena
   mgr Matyjasek Małgorzata
  • Pedagog szkolny/zajęcia rewalidacyjne
   mgr Buczkowska Edyta
  • Edukacja wojskowa (zajęcia w ramach innowacji wojskowej)
   Płk Robert Misztal
Pozostała kadra - w tym przedmioty zawodowe i zajęcia w ramach innowacji pedagogicznych


mgr Baszaka Bogumiła
mgr Jakubowska Magdalena
mgr Krawczyk Małgorzata
mgr Lidwa Beata
mgr Mazur - Suska Katarzyna
mgr Przednowek Katarzyna
mgr Przybysławski Tomasz
mgr Szeląg Lidia
mgr Paluch-Zdyb Katarzyna
mgr Szałapska Agata
mgr Zielińska Anna

       

 

 

bann opw