Kierownictwo Szkoły ZDZ w Ostrowcu Św.

 • Dyrektor szkoły Pustuła Izabela
 • W-ce dyrektor szkoły Bidzińska Małgorzata

 

 Wychowawcy klas w roku szkolnym 2018/2019

 • Klasa Ia - innowacja wojskowa - wychowawca mgr Marcin Butryn (przedmioty zawodowe z zakresu logistyki)
 • Klasa Ib - innowacja wojskowa/policyjna - wychowawca mgr Kinga Ostatek (przedmioty zawodowe z zakresu logistyki)
 • Klasa II - innowacja wojskowa/policyjna - wychowawca mgr Barbara Figura (język niemiecki)
 • Klasa III - innowacja wojskowa - wychowawca mgr Barbara Figura (język niemiecki)
 • Klasa IV - innowacja wojskowa - wychowawca mgr Małgorzata Bidzińska (historia)

 

Nauczyciele uczący w Szkole ZDZ w Ostrowcu Św.

Przedmioty ogólnokształcące
  • Język polski
   mgr Edyta Wójcicka
  • Język angielski  
   mgr Kądziela Magdalena
   mgr Otręba Iwona
   mgr Hajdukiewicz Anna
  • Język niemiecki
   mgr Figura Barbara
  • Matematyka
   mgr Konstantynowicz Adam
  • Biologia/geografia
   mgr Cholewińska Małgorzata
  • Chemia
   mgr Ochocka-Bednarska Agnieszka
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
   mgr Moskwa Jacek
  • Historia, wiedza o społeczeństwie
   mgr Bidzińska Małgorzata
   mgr Wawrzkiewicz Małgorzata
  • Wychowanie fizyczne
   mgr Mierzwińska- Cichosz Katarzyna
   mgr Włodarski Tomasz
  • Fizyka
   mgr Koper Agnieszka
  • Przedmioty zawodowe z zakresu informatyki
   mgr Granat Dariusz
   mgr Nowak Tomasz
   mgr Szeląg Lidia
  • Przedmioty z zakresu logistyki
   mgr Butryn Marcin
   mgr Ostatek Kinga
  • Wychowanie do życia w rodzinie
   mgr Matyjasek Małgorzata
  • Pedagog szkolny/zajęcia rewalidacyjne
   mgr Buczkowska EdytaPozostała kadra - w tym przedmioty zawodowe i zajęcia w ramach innowacji pedagogicznych

mgr Arczewska Grażyna
mjr dr Banaszek Tadeusz
Dobrowolski Rafał
mgr Jakubowska Magdalena
mgr Krawczyk Małgorzata
Lasocki Janusz
mgr Lidwa Beata
Mazur – Suska  Katarzyna
mgr Nowak Tomasz
mgr Ostatek Kinga
mgr Butryn Marcin
mgr Przednowek Katarzyna
mgr Szeląg Lidia
mgr Paluch-Zdyb Katarzyna
mgr Szałapska Agata