Kierownictwo Szkoły ZDZ w Ostrowcu Św.

 • Dyrektor szkoły Pustuła Izabela
 • W-ce dyrektor szkoły Bidzińska Małgorzata

                                                                                                                                         Obsługa administracyjna 

    Marchwiany Grażyna
    Zając Barbara
 

 

 Wychowawcy klas w roku szkolnym 2021/2022

 • Klasa Ia (Oddział Przygotowania Wojskowego "OPW") - technik logistyk - innowacja wojskowa - mgr Kinga Ostatek (przedmioty zawodowe z zakresu logistyki)
 • Klasa Ib - technik informatyk/technik usług fryzjerskich - innowacja wojskowa/fryzjerska -  mgr Michał Barański (geografia, religia)
 • Klasa Ic - technik logistyk - innowacja wojskowa - mgr Rafał Lenart (przedmioty zawodowe z zakresu logistyki)
 • Klasa II (Oddział Przygotowania Wojskowego "OPW") - technik logistyk/technik informatyk/technik usług fryzjerskich - innowacja wojskowa/fryzjerska - mgr Anna Podpora (język angielski)
 • Klasa IIIa -technik logistyk - innowacja wojskowa -  mgr Małgorzata Bidzińska (historia)
 • Klasa IIIb - technik informatyk, technik usług fryzjerskich - innowacja wojskowa/fryzjerska -  mgr Katarzyna Ślusarz (język polski)
 • Klasa IIIc - technik logistyk - innowacja wojskowa -  mgr Rafał Lenart (przedmioty zawodowe z zakresu logistyki)
 • Klasa IVa -technik logistyk - innowacja wojskowa -mgr Małgorzata Bidzińska (historia)
 • Klasa IVb - technik informatyk/technik usług fryzjerskich - innowacja wojskowa/fryzjerska - mgr Katarzyna Ślusarz (język polski)
 • Klasa IVc - technik logistyk - innowacja wojskowa - mgr Kinga Ostatek (przedmioty zawodowe z zakresu logistyki
 • Klasa IVd - technik informatyk/technik usług fryzjerskich - innowacja wojskowa/fryzjerska - mgr Barbara Figura (język niemiecki)

 

Nauczyciele uczący w Szkołach ZDZ w Ostrowcu Św.

Przedmioty ogólnokształcące
            Język polski
  • mgr Renata Kowalska
  • mgr Edyta Świątek
  • mgr Katarzyna Ślusarz
  • Język angielski  
   mgr Kądziela Magdalena
   mgr Podpora Anna
   mgr Jaskuła-Przygoda Dorota
   mgr Irena Stępniak
  • Język niemiecki
   mgr Figura Barbara
   mgr Zalewska Halina
  • Matematyka
   mgr Konstantynowicz Adam
  • mgr Prawdzik Lidia
  • Biologia
   mgr Czarnecka Edyta

  • Geografia
   mgr Michał Barański
  • Chemia
   mgr Ochocka-Bednarska Agnieszka
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
   mgr Moskwa Jacek
  • Historia, wiedza o społeczeństwie
   mgr Bidzińska Małgorzata
   mgr Wawrzkiewicz Małgorzata
  • Wychowanie fizyczne
   mgr Agnieszka Pietrzykowska
   mgr Tomasz Dymanowski
  • Fizyka
   mgr Jankowski Jacek
  • BFP
   mgr Kaniewska Magdalena
  • Podstawy przedsiębiorczości
   mgr Marek Czerwonka
  • Przedmioty zawodowe z zakresu informatyki
   mgr Granat Dariusz
   mgr Nowak Tomasz
   mgr Pękalski Marek
   mgr Marcin Miszczak
   mgr Lidia Prawdzik
   Przedmioty z zakresu logistyki
   mgr Sala - Gaweł Joanna
   mgr Ostatek Kinga
   mgr Lenart Rafał
  • Przedmioty zawodowe
   mgr Lidwa Beata
   mgr Przednowek Katarzyna
  • Wychowanie do życia w rodzinie
   mgr Matyjasek Małgorzata
  • Religia
   mgr Michał Barański
   ks. Marcin Fac
  • Pedagog szkolny/zajęcia rewalidacyjne
   mgr Buczkowska Edyta
  • Edukacja wojskowa (zajęcia w ramach innowacji wojskowej)
   Płk Robert Misztal
   mgr Jacek Moskwa
Pozostała kadra - w tym przedmioty zawodowe i zajęcia w ramach innowacji pedagogicznych


mgr Baszaka Bogumiła
mgr Jakubowska Magdalena
mgr Krawczyk Małgorzata
mgr Lidwa Beata
mgr Mazur - Suska Katarzyna
mgr Przednowek Katarzyna
mgr Przybysławski Tomasz
mgr Szeląg Lidia
mgr Paluch-Zdyb Katarzyna
mgr Zielińska Anna

       

 

 

bann opw