DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU 2018/2019 
w
NIEPUBLICZNYM TECHNIKUM ZDZ W OSTROWCU ŚW.