W dniu 20 października w Filharmonii Świętokrzyskiej  w Kielcach odbył się Jubileusz 75-lecia Zakładu Doskonalenia Zawodowego i 30-lecia edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych

Wśród znamienitych gości wśród których byli obecni parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów (starostowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie), przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwo, uczniowie i nauczycie z trzech województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego i małopolskiego

Przepiękna uroczystość była czasem na wspomnienia o początkach istnienia ZDZ, o dokonaniach i wspaniałych osobach, którzy tworzą potęgę edukacyjna firmy.

Koncert Orkiestry Wojskowej z Radomia i występy uzdolnionych uczniów uświetniły Jubileusz. Były odznaczenia, nagrody, podziękowania, wspomnienia, gratulacje i wzruszenia.

Dziękujemy gościom z Ostrowca Świętokrzyskiego za przybycie na uroczystość:

  1. Panu Mariuszowi Łata -  Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego
  2. Pani Małgorzacie Stafijowskiej – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
  3. Pani Agnieszce Winiarczyk – Kanclerz Akademii Nauk Stosowanych im. J. Gołuchowskiego  wraz z Panią Grażyną Kałamaga i Panią Karolina Cioch
  4. Panu płk. Grzegorzowi Stęplewskiemu – Dowódcy 103 Batalionu lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej
  5. Panu Jerzemu Brożynie – Prezesowi Brygady Polskich Drużyn Strzeleckich
  6. Panu Stanisławowi Wodyńskiemu  - Prezesowi Zarządu PKS S. A.
  7. Panu Józefowi Grabowskiemu – Prezesowi Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Opieki Zdrowotnej

 

bann opw