Ponad 120 uczniów klas pierwszych mundurowych i nie mundurowych ze szkół ZDZ w Radomiu im. 72. Pułku Piechoty złożyło uroczyste ślubowanie. Nasi uczniowie z Technikum im. Tadeusza Kościuszki z Ostrowca Św., w replikach strojów historycznych z okresu Powstania Kościuszkowskiego wzięli udział w tym uroczystym ślubowaniu opartym na ceremoniale wojskowym.


Uroczystość rozpoczęła Msza św. w kościele. Następnie na Placu Jagiellońskim w Radomiu zebrali się zaproszeni goście i pododdziały uczniów ze szkół ZDZ, którzy wspierali swoją obecnością pierwszoklasistów. Po występach artystycznych starszych koleżanek i po pokazach musztry paradnej, odbyło się ślubowanie. Uczniowie ślubowali na sztandar szkoły zobowiązując się do obrony honoru szkoły, dochowania wartości ideałom oraz pomnażania potęgi i poziomu obronności przez codzienną, uczciwą pracę. Wśród licznych zaproszonych gości i sponsorów, swoją obecnością zaszczycił Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz, który w bardzo ciepłych słowach zwrócił się do uczniów i podziękował im, że wybrali farmacje mundurowe i jest dumny, z tego, że Polska ma taką młodzież, która w przyszłości zasili wojsko polskie i farmacje mundurowe w każdej dziedzinie i będą nieśli pomoc społeczeństwu i zapewniali ludziom bezpieczeństwo.
Efektowna defilada w wykonaniu pododdziałów umundurowanej młodzieży, drużyn historycznych z Ostrowca Św., Starachowic i przy wsparciu kompani wojska i orkiestry, wywołała wielkie poruszenie wśród przybyłych gości, a także ludzi zgromadzonych przy placu, którzy gromkimi brawami nagrodzili maszerującą młodzież.
Uroczystość zakończyła się zaproszeniem wszystkich na prawdziwą wojskową żołnierską grochówkę. A naszym kościuszkowcom jako jedynym udało się poprosić Pana Wiceministra Wojciecha Skurkiewicza, i dostojnych gości do wspólnego zdjęcia.
Jednym z naszych celów jest zainspirowanie młodego człowieka do osiągnięcia sukcesu w życiu a także w duchu służby dla ojczyzny, szkoły i społeczności lokalnej, a przede wszystkim rozwijania w nich cech dobrego obywatela, uczymy tolerancji i szacunku do drugiego człowieka Nauka w klasach mundurowych kształtuje i hartuje charakter młodych ludzi, uczy dyscypliny, wzbudza uczucia patriotyczne i szacunek dla munduru. Widać to na każdym kroku, podczas ślubowania, uroczystości patriotycznych, różnych konferencjach, gdzie nasza młodzież jest zapraszana i bierze w nich chętnie czynny udział. Nosząc mundur nasi uczniowie z dumą i powagą godnie go reprezentują.
Klasy tego typu wychodzą naprzeciw naturalnym potrzebom młodego człowieka: spożytkowania młodzieńczej energii i zapału, ciekawości, chęci przeżycia przygody, kształtowania tężyzny fizycznej. Szkoła poprzez propozycje kształcenia pomaga w rozwijaniu pasji uczniów, otacza ich opieką zakładając, że młody człowiek to wspaniała inwestycja.
Grażyna Marchwiany

bann opw