Rozpoczęły się już egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik logistyk w Technikum im. Tadeusza Kościuszki ZDZ, terapeuta zajęciowy, technik weterynarii, technik usług kosmetycznych w Szkołach Policealnych i Szkołach Policealnych dla Dorosłych w sesji styczeń-luty 2019r. Egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez ucznia, słuchacza, wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie. Zdający przystępują do egzaminów w części pisemnej i części praktycznej. Dla wielu z uczniów egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie są ważniejsze niż matura ,,kościuszkowcy” przystąpili, do egzaminów, gdyż są one przepustką do zdobycia wybranego zawodu.
Dla młodych ludzi to ważny sprawdzian wiadomości teoretycznych oraz umiejętności praktycznych. Mimo stresu, jaki zazwyczaj towarzyszy egzaminom, atmosfera była przyjazna i miła. Dla nie których z uczniów i słuchaczy był to prosty test, a dla pozostałych dość trudny, zdania były podzielone.
Wszystko okaże się wkrótce.
Mimo to, wierzymy, że dla większości uczniów praca i wysiłek, który włożyli w przygotowanie się do tych egzaminów, zwieńczony będzie sukcesem w postaci zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Grażyna Marchwiany